ENTRY

NUMBER

数字で見るニッソー

ニッソーについて、数字でわかりやすくまとめました。

会社設立

53

平均年齢

35

売上高

1600

百万円
(51期)

居住地の割合

社員数 14

神戸市

51

%

尼崎市

14

%

西宮市

7

%

大阪市

14

%

八尾市

7

%

明石市

7

%

職種の割合

30

%

40

%

30

%

営業

施工管理

総務

新卒・中途の割合

新卒

10

%

中途

90

%

平均勤続年数

7
.
5

分野の割合

70

%

30

%
ENTRY